Konkursid

Vikipeedias korraldatakse mitmeid artiklivõistlusi selleks, et juhtida tähelepanu täiendamist vajavatele teemavaldkondadele.

Konkursside üheks eesmärgiks on esile tõsta parimaid eestikeelseid vikiartikleid ning toetada kvaliteetsete artiklite loomist.

Projekti Miljon+ raames on praegu käimas järgmised konkursid:

  • digihariduse konkurss, kus on fookuses majandusvaldkonna artiklid, artiklivõistlust toetab Swedbank;
  • õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)”, mille eesmärk on leida ja tunnustada Eesti koolides kirjutatud maailmahariduse teemalisi õpilasuurimusi ja praktilisi töid ning suurendada maailmahariduslike, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias. Konkurssi korraldatakse koostöös MTÜ Mondoga; peaauhind on õppereis Myanmari. Konkurss toimub Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames, mida rahastab ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega.
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti notariaat 25”, mille eesmärk on esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, notarite ja advokatuuri tegevusega seotud vikiartikleid. Konkursile oodatakse osalema Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilasi ja õppejõude ning Notarite Koja liikmeid.

Lõppenud on järgmised konkursid:

  • MTÜ Mondo Vikipeedia konkurss “KAE maailma!” keskendus ÜRO kestliku arengu eesmärkide teemadele, artiklivõistlust toetas välisministeerium;
  • keeletoimetamistalgud, mille eesmärk on keeleliselt parandada ja ladusamaks muuta Vikipeedia keeletoimetamist ootavaid artikleid ning väärtustada keeletoimetaja tööd. Talguid toetas rahaliste auhindadega Tartu Hansa Rotary Klubi;
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti õigus”, mille eesmärk on esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, advokatuuri ja notarite tegevusega seotud vikiartikleid. Konkurssi toetas rahaliste auhindadega Eesti Advokatuur ja Notarite Koda.