Partnerid

Otsime koostööpartnereid projekti Miljon+ elluviimiseks. Kutsume projekti tegevustes kaasa lööma kõiki, kes soovivad eesti keele ja kultuuri tulevikku panuse anda.

Mida pakub Miljon+ koostööpartnerile?

 • Võimalust kaasa lüüa meie tegevustes (koolitused, üritused, konkursid)
 • EV 100 ühiskingituses osalemine
 • Võimalust anda oma panus eesti erialakeele arendamisse
 • Meediakajastus kõigist koostöistest tegevustest
 • Esiletõst Miljon+ kodulehel (logod ja kirjeldus)

Kuidas saada koostööpartneriks?

 • Võtke ühendust projekti korraldustoimkonnaga
 • Pakkuge oma idee koostööks
 • Määrake oma kontaktisik

Kitsamalt mõned ideed koostööks:

 • osaleda oma valdkonna artiklite täiendamisel;
 • toetada vikiartiklite kirjutamist ja toimetamist õppetöö raames;
 • aidata ellu viia artikli- ja pildivõistlusi (nt parimate premeerimine);
 • panustada Vikipeediasse läbi meediamaterjalide jagamise (nt piltide andmine vaba litsentsi alla);
 • liituda vabatahtlikena projekti korraldustoimkonnaga;
 • toetada koolituste läbiviimist (nt terminoloogia, erialakeel, artiklite kirjutamine);
 • praktikantide kaasamine (nt ettevõttes kasutatava terminivara täiendamine-täpsustamine).

 

Koostööpartnerid