Konkursid

Vikipeedias korraldatakse mitmeid artiklivõistlusi selleks, et juhtida tähelepanu täiendamist vajavatele teemavaldkondadele.

Konkursside üheks eesmärgiks on esile tõsta parimaid eestikeelseid vikiartikleid ning toetada kvaliteetsete artiklite loomist.

Projekti Miljon+ raames on praegu käimas järgmised konkursid:

  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti Advokatuur 100”, et tähistada advokatuuri 100. aastapäeva ja täiendada Vikipeediat õigusalaste artiklitega. Konkurssi toetab rahaliste auhindadega Eesti Advokatuur.
  • Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)”, et leida ja tunnustada Eesti koolides kirjutatud maailmahariduse teemalisi õpilasuurimusi ja praktilisi töid ning suurendada maailmahariduslike, humanitaarabi ja arengukoostöö valdkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias.

Lõppenud on järgmised konkursid:

  • MTÜ Mondo Vikipeedia konkurss “KAE maailma!” keskendus ÜRO kestliku arengu eesmärkide teemadele, artiklivõistlust toetas välisministeerium;
  • Keeletoimetamistalgud (2018), mille eesmärk oli keeleliselt parandada ja ladusamaks muuta Vikipeedia keeletoimetamist ootavaid artikleid ning väärtustada keeletoimetaja tööd. Talguid toetas rahaliste auhindadega Tartu Hansa Rotary Klubi.
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti õigus”, mille eesmärk oli esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, advokatuuri ja notarite tegevusega seotud vikiartikleid. Konkurssi toetas rahaliste auhindadega Eesti Advokatuur ja Notarite Koda.
  • Digihariduse konkurss, kus olid fookuses majandusvaldkonna artiklid, artiklivõistlust toetas Swedbank;
  • Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)”, mille eesmärk oli täiendada Vikipeediat maailmahariduse teemadega. Konkurss toimus Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames, mida rahastab ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega.
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti notariaat 25”, mille eesmärk oli esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, notarite ja advokatuuri tegevusega seotud vikiartikleid. Artiklivõistlust toetas Eesti Notariaat.
  • Keeletoimetamistalgud (2019), mille eesmärk oli keeleliselt parandada ja ladusamaks muuta Vikipeedia keeletoimetamist ootavaid artikleid ning väärtustada keeletoimetaja tööd. Talguid toetas rahaliste auhindadega Tartu Hansa Rotary Klubi.