Konkursid

Vikipeedias korraldatakse mitmeid artiklivõistlusi selleks, et juhtida tähelepanu täiendamist vajavatele teemavaldkondadele.

Konkursside üheks eesmärgiks on esile tõsta parimaid eestikeelseid vikiartikleid ning toetada kvaliteetsete artiklite loomist.

Projekti Miljon+ raames on praegu käimas järgmised konkursid:

Lõppenud on järgmised konkursid:

  • MTÜ Mondo Vikipeedia konkurss “KAE maailma!” keskendus ÜRO kestliku arengu eesmärkide teemadele, artiklivõistlust toetas välisministeerium;
  • Keeletoimetamistalgud (2018), mille eesmärk oli keeleliselt parandada ja ladusamaks muuta Vikipeedia keeletoimetamist ootavaid artikleid ning väärtustada keeletoimetaja tööd. Talguid toetas rahaliste auhindadega Tartu Hansa Rotary Klubi.
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti õigus”, mille eesmärk oli esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, advokatuuri ja notarite tegevusega seotud vikiartikleid. Konkurssi toetas rahaliste auhindadega Eesti Advokatuur ja Notarite Koda.
  • Digihariduse konkurss, kus olid fookuses majandusvaldkonna artiklid, artiklivõistlust toetas Swedbank;
  • Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)”, mille eesmärk oli täiendada Vikipeediat maailmahariduse teemadega. Konkurss toimus Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames, mida rahastab ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega.
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti notariaat 25”, mille eesmärk oli esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, notarite ja advokatuuri tegevusega seotud vikiartikleid. Artiklivõistlust toetas Eesti Notariaat.
  • Keeletoimetamistalgud (2019), mille eesmärk oli keeleliselt parandada ja ladusamaks muuta Vikipeedia keeletoimetamist ootavaid artikleid ning väärtustada keeletoimetaja tööd. Talguid toetas rahaliste auhindadega Tartu Hansa Rotary Klubi.
  • Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti Advokatuur 100”, millega tähistati advokatuuri 100. aastapäeva ja täiendati Vikipeediat õigusalaste artiklitega. Konkurssi toetas rahaliste auhindadega Eesti Advokatuur.